Facebookförbud inte alls okontroversiellt

May 14, 2010

Jag såg precis ett inslag där borgmi intervjuvas i ett lokalt TV4-inslag. Historien gäller det Facebookförbud som införts på hennes gymnasieskola. Först var det tydligen tal om förbud, sen ändrades detta till att det är ett önskemål från lärarnas sida att eleverna inte använder Facebook. Att inte använda Facebook under lektionstid är enligt ett par av kommentatorerna på hennes blog helt okontroversiellt, för mig är det dock inte lika självklart. Att detaljstyra vad eleverna får och inte får göra på nätet är inte bara slöseri med resurser (kidsen kommer alltid hitta vägar ut på nätet om de har en dator att sitta vid) utan det förskjuter fokus från det som egentligen är problemet: bristande ansvarskänsla för skolarbetet hos eleven.

Ska man införa förbud mot att stirra rakt ut i luften t.ex? Det enda som avgör om en elev presterar bra eller dåligt i skolan är enligt min mening dennes motivation. Om man hellre såsar på Facebook än lyssnar på läraren så kanske man ska överväga om man ens vill gå en utbildning? Jag tycker inte att de flitiga eleverna ska behöva avstå Facebook bara för att latmaskarna ska tvingas hitta nya sätt att fördriva tiden.

För tio år år sedan när jag gick i högstadiet och Internet var något nytt i skolorna så kunde man skilja på Internet och ordinarie skolarbete. Så är det inte längre; Internet är en lika självklar del av undervisningen som lärarens föreläsningar. Att peta och detaljstyra i kidsens Internetuppkopplingar är inte bara tekniskt mycket svårt utan saknar som jag skrev ovan effekt. På gymnasieskolan där jag gick gjordes flera försök från skolans IT-ansvariga att spärra tillgången till Lunarstorm (som var hippt i min ungdom) men redan då (surprise!) så visste vi hur man använde proxyservrar.

Återigen, det kommer alltid finnas elever och anställda på företag som maskar. Inget ändras av att man stryper tillgången till Internet. Det som händer är att Facebook/YouTube byts mot längre pauser vid kaffeautomaten eller mer vänsterprassel i kopieringsrummet.

Advertisements

4 Responses to “Facebookförbud inte alls okontroversiellt”

 1. Strand Says:

  Och på min tid satt vi och slöade på mIRC medan läraren stod och svamlade om att Ctrl+C var “fel” sätt och “redigera – kopiera” var “rätt” sätt.

 2. Christian Hurtig Says:

  Jag menade bara det att om skolan vill blockera eller förbjuda Facebook så får de väl göra det, eftersom det är deras nätverk.
  Men jag tvivlar på att det gör någon skillnad

 3. Carl Says:

  hmmm, då jag har IT ansvar så vet jag att det inte är några större problem att spärra trafik på de flesta nivåer. De elever som tar sig förbi mina filter sitter med eget mobilt bredband. Proxy, tunnlar, krypterad trafik till från icke godkända siter, skämtar du?

 4. harfagre Says:

  Carl,
  Jag jobbar själv i branschen så jag är väl medveten om att det finns massor av sätt att, precis som du säger, spärra trafik på flera nivåer. Min erfarenhet är dock att hur mycket resurser som än läggs på att filtrera oönskade websidor och annat som man inte vill att användarna ska komma åt så är sannolikheten stor att användarna hittar vägar runt det. Har man obegränsat med tid tillgänglig att lägga på att finjustera filter så är det kanske inte ett problem men så är det oftast inte.

  Att spärra åtkomsten till ToR och andra proxytjänster är inte helt lätt, såvida man inte använder principen att neka all utgående trafik förutom den som explicit tillåts. Situationen man hamnar i då är att man inte längre tillåter åtkomst till Internet utan bara vissa delar av Internet. Skillnaden är väsentlig. Det är ungefär som att låta bilkörkort gälla för bara vissa vägar vissa delar av dygnet; bilen som verktyg blir helt enkelt mycket trubbigare på det här viset och poängen med att ens ha bil/Internet som verktyg kan ifrågasättas. Antingen har man Internetåtkomst/körkort eller också har man det inte.

  Poängen med mitt inlägg var inte att ifrågasätta huruvida det finns sätt at filtrera Internet utan snarare att belysa problemet med att folk hellre slösurfar än jobbar. Precis som jag skrivit tidigare så kunde vi innan Internet slöa vid kaffeautomaten eller stirra ut i tomma luften om vi ville. Viljan att jobba/lära måste finnas hos varje enskild individ; oengagerade elever och anställda kan inget Internetfilter i världen åtgärda.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: