Ny gredelin utredning

April 1, 2010

Jag hörde på Ekot på vägen till jobbet under skärtorsdagen att Tant Gredelin nu vill tillsätta en utredning för att undersöka möjligheterna att skärpa lagstiftningen mot företagsspioneri. Om jag fattat det hela rätt så är problemet enligt Ask att det är svårt att lagföra människor som spionerat mot företag som inte direkt arbetar med saker rörande rikets säkerhet, men som ändå kan “orsaka skada för Sverige”.

Jag är inte jurist, men efter vad jag förstod på journalisten i radioinslaget så har vi i Sverige två huvudspår i vår spionerilagstiftning: spioneri och företagsspioneri. De hårdare straffsatserna gäller för klassiskt spionage, dvs spioneri riktat mot rena försvarshemligheter som anses kunna hota rikets säkerhet. Företagsspioneri, t.ex att företagshemligheter läcks till konkurrenter av en insider, är inte belagda med lika hårda straff. Förmodligen beror detta på att lagstiftarna då det begav sig inte såg lika allvarligt på att ett företag drabbades av otillbörliga nackdelar i konkurrensen som att rikets säkerhet hotades. Det finns såklart företagsspioneri som anses vara så allvarligt att det hotar rikets säkerhet men då rör det sig om företag som är nära knutna till försvaret, t.ex SAAB och Bofors.

Det som jag anser vara anmärkningsvärt är själva motiverigen till att vår justitieminister tycker att det bör göras lättare att väcka åtal mot företagsspioneri. Jag kommer inte ihåg den exakta ordalydelsen men innebörden var att det enligt Ask finns en gråzon när det kommer till företagsspioneri som inte rör rikets säkerhet men som kan skada Sverige ekonomiskt genom uteblivna arbetstillfällen. Är jag ensam om att känna lukten av ändamålsglidning i definitionerna?

Jag tolkar det som att det nu inte längre ska behöva hota rikets för att en handling ska kunna klassas som spioneri, utan att det räcker med att Sverige tappar konkurrenskraft. Detta är ett problem då jag (helt utan juridisk kompetens) utgår ifrån att tvångsmedlen (avlyssning, brevsprättning etc.) som staten får använda mot spioner som hotar landet är mer långtgående än de som får användas mot företagsspioneri. Även SÄPO har enligt inslaget lobbat ett tag för att förändra lagstiftningen på det här området. Bara en sån sak, att vår säkerhetspolis vill ha fler och för dem smidigare lagar, räcker för att jag ska bli mycket skeptisk.

Precis som man inte ska blanda ihop fildelning av upphovsskyddat material med kommunism eller rätten till ett privatliv med skyddande av kriminella så ska man även akta sig för att blanda ihop spionerikorten.

Advertisements

One Response to “Ny gredelin utredning”


  1. Och om man tror att fildelning skadar Sveriges konkurrenskraft och gör så att vi förlorar jobb? Blir det terrorism och spionerianklagelser av det?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: